Hvad er REgneShaRk©?

REgneShaRk© er et matematik program til børn fra 0. - 2. klasse. Det er med til at lære børnene at bruge matematik på en sjov, spændende og anderledes måde. Ved at bruge programmet får de trænet deres matematik kundskaber samtidig med at de også forbedrer deres evne til at benytte en computer. Konceptet er at det skal minde om en simpel udgave af et regneark fx. Microsoft Excel. Det gvier børnene mulighed for at lave opgaver til hinanden hvilket også øger deres evne til at have det sjovt med matematik.

HJÆLP! Programmet starter ikke. Hvad gør jeg?

Mystisk! Programmet er lavet til at starte selv og evt. installere manglende software automatisk. Hvis du sidder ved en meget langsom forbindelse kan det være at du skal vente lidt. Hvis der ikke sker noget, efter ca 5 minutter, skal du sikre dig at maskinen du sidder ved har installeret det rigtige JAVA Plugin fra Sun Microsystems. REgneShaRk© kræver som minimum version 1.4.0. Du kan finde det nyeste plugin ved at klikke her.

Hvordan bruger jeg REgneShaRk©?

I REgneShaRk© kan du og dine venner selv prøve kræfter med matematik ved at indtaste jeres egne regnestykker i regnearksfeltet. Man skal bruge tastaturet i højre side til at skrive regneskykket. Når man klikker på tasterne på tastaturet fremkommer der cifre i det aktive felt ovre i regnearket. Man kan nu indtaste regnestykker fx. fra sin matematik bog og enten vælge at regne dem ud selv eller få dem regnet ud af computeren.

Hvilke funktioner har de forskellige knapper?

"figurknapper" : Hvis der står et regnestykke i linien udfor knappen kan man klikke på denne knap for at få vist regnestykket som en mængde af figurer i "tegnefeltet". Dette gælder kun for addition og subtraktionsstykker.

"regnearksfelt" : Det er her regnestykkerne bliver opskrevet. Der kan kun være én operator eller ét tal i hvert felt.

"aktivt felt" : Dette er det felt der i øjeblikket er aktivt. Det vil være her tallene fremkommer hvis man klikker på en af knapperne på "tastaturet". Man kan skifte det aktive felt til hvor man ønsker ved at klikke på et nyt felt med musen.

"hjælp" : Hvis der klikkes på denne knap vil der komme et vindue med hjælp til brug af programmet op.

"tastatur" : Det er ved hjælp at dette man kan indtaste sine regnestykker (tal og operatore). Tastaturet er lavet som en kopi af det numeriske tastatur på et almindeligt tastatur.

"udregn" : Denne knap har to funktioner (der skal være et lighedstegn i regnestykket for at det fungerer).

"slet" og "slet alt" : Disse to knapper blanker hhv. et felt (det aktive) eller alle felter (inklusiv figurfeltet).

"opgave generator" : Disse 3 knapper kan generere regnestykker som børnene selv kan få lov at skrive svaret på. Når de har skrevet deres svar kan de ved hjælp af udregn se om de har svaret korrekt eller forkert. Der skal være plads til regnestykket i linien for at det fungerer, dvs. det nemmeste er at trykke "slet alt" før man begynder. De tre knapper svarer ca. til niveauerne :

"figurfelt" : I dette område bliver der tegnet figurer der svarer til det regnestykke der er skrevet i linien udfor den "figurknap" der er klikket på. Der kan maksimum tegnes 20 + 20 = 40 i dette felt. Hvis man indtaster et regnestykke med større værdier vil der ikke blive tegnet noget.

Hvordan får jeg automatisk lavet nogle regnestykker?

  1. Klik på "slet alt".
  2. Klik på det ønskede niveau;
  3. Der fremkommer nu et regnestykke i regnearket.
  4. Hvis der øsnkes flere regnestykker klikkes på en af niveauknapperne igen.
  5. Der kan nu regnes på opgaverne.

Hvorfor kommer der ikke rest på regnestykker når jeg laver divison?

Da programmet primært henvender sig til børn i alderen 5-10 år er der kun understøttelse for heltalsdivision.

Hvordan laver jeg regnestykker med decimaler?

Da programmet kun er beregnet til børn i alderen 5-10 år er det ikke muligt at regne med decimaler.

Kan man bruge tastaturet i REgneShaRk© ?

Det er ikke muligt at bruge tastaturet i REgneShaRk©. Programmet henvender sig primært til børn i alderen 5-10 år og de er meget mere trygge ved at bruge musen. Derfor er det ikke muligt at bruge tastaturet i REgneShaRk©.

Kan jeg downloade eller købe REgneShaRk© så jeg kan bruge det uden at være på internettet?

Nej, ikke umiddelbart. Regneshark er ment som en webbaseret tjeneste.

Jeg har fundet nogle fejl eller har forslag til forbedringer af programmet. Hvordan kontakter jeg jer?

Skriv en mail til dennis@*SLET*regneshark.dk (Inden du sender mailen skal du fjerne *SLET* fra adressen). Vi er altid glade for feedback og forslag.

Hvad koster det at bruge REgneShaRk?

Indtil videre intet! REgneShaRk© er lavet som led i et universitetsprojekt og er derfor ganske gratis at benytte. Da vi er fattige studerende modtages donationer dog gerne.

Hvem står bag REgneShaRk?

Det gør 4 entusiastiske unge mennesker der studerer datalogi på Københavns Universitet.

Dennis Kayser (dennis@*SLET*regneshark.dk)

Danny Larsen (danny@*SLET*regneshark.dk)

Jens Duelund Pallesen (jpallesen@*SLET*regneshark.dk)

Niels Frederiksen (niels@*SLET*regneshark.dk)

Husk at fjerne *SLET* fra mailen inden du sender den :0)

:: © REgneShaRk 2005 :: Webmaster: info@*SLET*regneshark.dk ::